کاربرد گازها

 انواع گازهای گلخانه ای

انواع گازهای گلخانه ای

اثر گلخانه ای یک روند طبیعی است که سطح زمین را گرم می کند. وقتی انرژی خورشید به جو زمین می رسد ، مقداری از آن به فضا منعکس می شود و بقیه توسط گازهای گلخانه ای جذب و تابش می شود. انرژی جذب شده جو و سطح زمین را گرم می کند.
انواع گازها

انواع گازها

تمام موادی که در زندگی روزمره خود می بینیم (از بستنی گرفته تا صندلی گرفته تا آب) از مواد تشکیل شده اند.
گاز چیست؟

گاز چیست؟

گازها می توانند ظرفی به هر اندازه و هر شکلی را پر کنند. مهم نیست ظرف بزرگ باشد. مولکول ها گسترش می یابند تا کل فضا را به طور مساوی پر کنند.
 کاربرد گاز آزگون در لامپهای نئون

کاربرد گاز آزگون در لامپهای نئون

لامپ نئون یکی از رایج ترین لامپهایی است که توسط مشاغل برای تبلیغات استفاده می شود.