کاربرد گازهای صنعتی

کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

آرگون (Ar) ، عنصر شیمیایی ، گاز بی اثر از گروه 18 (گازهای نجیب) جدول تناوبی ، از نظر زمینی فراوان ترین و از نظر صنعتی بیشترین استفاده را دارد. گاز آرگون به دلیل بی اثر بودن شیمیایی آن را از کلمه یونانی argos;تنبل نام گذاشتند.
کاربرد گاز کلر در صنعت

کاربرد گاز کلر در صنعت

این ترکیب به عنوان یک آئروسل یا به عنوان یک پودر ریز خرد شده پراکنده می شود.
گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید

سولفید هیدروژن یک گاز بی رنگ ، قابل اشتعال ، بسیار خطرناک و بوی "تخم مرغ پوسیده" است
انواع  گازها و کاربرد آنها در صنعت

انواع گازها و کاربرد آنها در صنعت

گازهای صنعتی به روشهای مختلفی مورد طبقه بندی قرار می گیرند از لحاظ قابلیت اشتغال و یا درجه خلوص و....