کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

 گاز آرگون عنصری بی اثر ، بی رنگ و بی بو اولین بار توسط هنری کاوندیش 1785 شناخته شد .بیش از یک قرن بعددر سال 1894. ویلیام رمزی  ، شیمی دان اسکاتلندی با لرد ریلی (جان ویلیام اشتروت) دریافتند که نیتروژن تهیه شده با حذف اکسیژن هوا حدوداً  درصد چگالتر از نیتروژن حاصل از منابع شیمیایی مانند آمونیاک است. گاز سنگین باقیمانده پس از حذف اکسیژن و نیتروژن از هوا اولین گازهای نجیب بود که در زمین کشف شد و به دلیل بی اثر بودن شیمیایی آن را از کلمه یونانی "lazy" ، "تنبل" نامگذاری کردند. (هلیوم در سال 1868 از طریق طیف سنجی در خورشید شناسایی شده است.)
گاز  آرگون تقریباً 1٪ جو زمین را تشکیل می دهد.حلالیت آرگون تقریباً مشابه اکسیژن است و 2.5 برابر نیتروژن در آب محلول است. این عنصر بی اثر از نظر شیمیایی به دو شکل مایع و گازی بی رنگ و بدون بو است. در هیچ ترکیبی یافت نمی شود.
شیمی دانان معتقدند، در زمین ، اکثریت قریب به اتفاق آرگون ایزوتوپ آرگون  است که از پوسیدگی رادیواکتیو پتاسیم  ناشی می شود. اما در فضا ، هنگامی که دو هسته هیدروژن یا ذرات آلفا با سیلیکون جوش بخورند ، آرگون ساخته می شود. نتیجه ایزوتوپ آرگون  است. (ایزوتوپ های یک عنصر تعداد مختلفی از نوترون در هسته دارند).

ویژگیهای آرگون مایع:

  • گاز ی که در دمای یایین نگهداری می شود 
  • نقطه جوش -186 درجه سانتی گراد
  • غیر قابل اشتعال
  • سنگین تر از هوا
  • در بیشتر دما و فشارها بی اثر هستند
  • بی رنگ و بی بو
آرگون صنعتی نیز موجود است. برای نفوذ بهتر به عنوان گاز محافظ ، دارای 2٪ اکسیژن است. این ماده با نسبتهای مختلف CO2 برای جوشکاری MIG مخلوط شده و به تنهایی برای جوشکاری TIG استفاده می شود.