اطلاعات فنی

گاز کامل چیست؟

گاز کامل چیست؟

گاز کامل گازی است که جاذبه ای بین مولکولهای آن وجود ندارد
 انواع رگولاتور فشار گاز

انواع رگولاتور فشار گاز

هر رگولاتور طراحی شده برای نوع خاصی از دریچه سیلندر است و رگولاتوری که متناسب با همه نوع فشار گازی باشد وجود ندارد.
کاربرد گاز نیتروژن در صنایع غذایی

کاربرد گاز نیتروژن در صنایع غذایی

کاربرد های گاز نیتروژن چنان گسترده است که در زندگی جانواران و انسان ها جریان دارد و موارد استفاده آن به راحتی قابل مشاهده است.
شیل گاز چیست؟

شیل گاز چیست؟

گاز متعارف و معمولی از مخازن گازی به دست می آید حال گاز طبیعی به دام افتاده در سنگهای رسوبی را شیل گاز می نامند
معرفی انواع سوختها

معرفی انواع سوختها

سوختها به سه دسته سوختهای مایع -گازی و جامد تقسیم بندی می شوند.
انواع  گازها و کاربرد آنها در صنعت

انواع گازها و کاربرد آنها در صنعت

گازهای صنعتی به روشهای مختلفی مورد طبقه بندی قرار می گیرند از لحاظ قابلیت اشتغال و یا درجه خلوص و....
نکات ایمنی کار با رگولاتور و سیلندرهای گاز

نکات ایمنی کار با رگولاتور و سیلندرهای گاز

ظروف محتوی گازها به سیلندر گاز یا کپسول گاز مشهور می باشند.
مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک مخازنی هستند که از دو مخزن داخلی و خارجی تشکیل شده اند که کار آن نگهداری از مایع فوق سرد کرایوژنیک است .