اطلاعات فنی

گاز هلیم چگونه کشف شد؟

گاز هلیم چگونه کشف شد؟

یلیام رامزی با اشاره به ستون نهایی جدول تناوبی حاوی گازهای نجیب (یا بی اثر) است. رامسی به دلیل فعالیت در کشف گازهای بی اثر در سال 1904 جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد.
خطرات کار با نیتروژن مایع

خطرات کار با نیتروژن مایع

کار با نیرتوژن مایع خطرات فیزیولوژیکی و جسمی را به همراه دارد
کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

کاربردهای گاز آرگون مایع در صنعت فولاد

آرگون (Ar) ، عنصر شیمیایی ، گاز بی اثر از گروه 18 (گازهای نجیب) جدول تناوبی ، از نظر زمینی فراوان ترین و از نظر صنعتی بیشترین استفاده را دارد. گاز آرگون به دلیل بی اثر بودن شیمیایی آن را از کلمه یونانی argos;تنبل نام گذاشتند.
 انواع گازهای گلخانه ای

انواع گازهای گلخانه ای

اثر گلخانه ای یک روند طبیعی است که سطح زمین را گرم می کند. وقتی انرژی خورشید به جو زمین می رسد ، مقداری از آن به فضا منعکس می شود و بقیه توسط گازهای گلخانه ای جذب و تابش می شود. انرژی جذب شده جو و سطح زمین را گرم می کند.