کاربرد گاز هلیوم

کاربردهای گاز هلیوم

کاربردهای گاز هلیوم

هلیوم به دلیل ضریب شکست بسیار کم در تلسکوپ های خورشیدی نیز اعمال می شود. هلیوم به همین ترتیب برای خنک کردن آشکارسازهای مادون قرمز ، انواع خاصی از راکتورهای هسته ای ، ماشین آلات تونل باد ، فیبر نوری در هنگام تولید ، سوخت موشک ، آشکارسازهای ذرات زیر اتمی ، ماده ابررسانا ، آهن ربا ابررسانا در تجهیزات MRI استفاده می شود