گازهای نجیب

 کاربرد گاز آزگون در لامپهای نئون

کاربرد گاز آزگون در لامپهای نئون

لامپ نئون یکی از رایج ترین لامپهایی است که توسط مشاغل برای تبلیغات استفاده می شود.
کاشف گاز آرگون کیست؟

کاشف گاز آرگون کیست؟

کشف گاز آرگون در ابتدا در سال 1785 توسط دانشمند انگلیسی سرهنری کاوندیش و یک دهه بعد توسط ریلی و رامزی صورت گرفت. گازی که به دلیل نداشتن هیچ گونه واکنشی به گازی تنبل معروف است