کاربرد گاز نیتروژن

چرخه نیتروژن چیست؟

چرخه نیتروژن چیست؟

چرخه نیتروژن به چرخه اتم های نیتروژن از طریق سیستم های زنده و غیر زنده کره زمین اشاره دارد. چرخه نیتروژن برای حیات در کره زمین حیاتی است. از طریق چرخه ، نیتروژن جو به شکلی تبدیل می شود که گیاهان می توانند آن را در پروتئین های جدید قرار دهند.
کاربردهای  نیتروژن مایع در پزشکی

کاربردهای نیتروژن مایع در پزشکی

آیا می توان از گازها برای درمان بیماری ها و افزایش امید به زندگی افراد استفاده کرد ؟
کاربردهای نیتروژن مایع

کاربردهای نیتروژن مایع

نیتروژن مایع شکلی از عنصر نیتروژن است که به اندازه کافی سرد است تا در حالت مایع وجود داشته باشد و برای بسیاری از کاربردهای خنک کننده و برودتی استفاده می شود.
کاربرد گاز نیتروژن در صنایع غذایی

کاربرد گاز نیتروژن در صنایع غذایی

کاربرد های گاز نیتروژن چنان گسترده است که در زندگی جانواران و انسان ها جریان دارد و موارد استفاده آن به راحتی قابل مشاهده است.
کاربرد گاز نیتروژن در صنعت

کاربرد گاز نیتروژن در صنعت

نیتروژن عنصری که در ساخت تمام موجودات زنده نقشی تعیین کننده را ایفا می کند