ذخیره فرآورده های نفتی

نفت سفید

نفت سفید

نفت سفید یا پارافین یک مایع قابل اشتعال بی رنگ است که معمولاً برای سوخت استفاده می شود
مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک مخازنی هستند که از دو مخزن داخلی و خارجی تشکیل شده اند که کار آن نگهداری از مایع فوق سرد کرایوژنیک است .
 مخازن ذخیره فرآورده های گازی در شرکت آران گاز

مخازن ذخیره فرآورده های گازی در شرکت آران گاز

از جمله خدمات شرکت آران گاز می توان به نگهداری و تعمیرات انواع مخازن و فرآورده های گازی اشاره کرد.