ذخیره فرآورده های نفتی

نفت سفید

نفت سفید

نفت سفید یا پارافین یک مایع قابل اشتعال بی رنگ است که معمولاً برای سوخت استفاده می شود
مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک

مخازن کرایوژنیک جهت ذخیره گازهای صنعتی آزمایشگاهی و بیمارستانی کاربرد دارند از این مخازن برای حمل و نقل فراورده های گازی نیز استفاده می شود.
 مخازن ذخیره فرآورده های گازی در شرکت آران گاز

مخازن ذخیره فرآورده های گازی در شرکت آران گاز

از جمله خدمات شرکت آران گاز می توان به نگهداری و تعمیرات انواع مخازن و فرآورده های گازی اشاره کرد.