میعانات گازی

گاز طبیعی

گاز طبیعی

گاز یکی از چهار حالت اساسی ماده است (سایر حالت جامد ، مایع و پلاسما). ممکن است یک گاز خالص از اتمهای جداگانه تشکیل شود
گاز کربنیک

گاز کربنیک

تولید و فروش گاز دی اکسید کربن در دو نوع مایع و گاز در شرکت آران گاز اصفهان
گاز نیتروژن

گاز نیتروژن

تولید و فروش گاز و سلیندرهای گاز نیتروژن در دو نوع مایع و گاز در شرکت آران گاز اصفهان
اکسیژن

اکسیژن

آران گاز تولید کننده گاز اکسیژن (مایع و گازی) با سیلندرهای کاملا استاندارد