انواع گازهای مبرد و سرد کننده ها (گازهای سرمایشی)

انواع گازهای مبرد و سرد کننده ها (گازهای سرمایشی)

گاز فریون یک نام تجاری برای طبقه ای از مواد شیمیایی که به عنوان یک سردکننده در سیستمهای مطبوع (به عنوان کلروفلوروکربن ها یا سی اف سی میدانند) استفاده می شود.فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک میشود یا فشرده به حالت مایع درمی آید. غير قابل اشتعال بیرنگ و نسبتا بی بو است،بعضی از گازهای فریون یک عطر اتر مانند دارند
گاز فریون به یک سیستم چرخشی بسته که پیوسته بازیابی میشود اضافه میشود. نشتهای گاز فریون میتوانند از متراکم کننده بیرونی یا در داخل ساختمان زمانی که به متراکم کننده پمپ میشود رخ دهد انجمن ملی تهویه مطبوع در آمریکا توصیه میکنند که سطح مایه خنک کننده سیستم تهویه باید هر سال چک شود.چرا که یک سیستمی که تنها 10% کاهش سطح خنک کنندگی داشته باشد,میتواند باعث افزایش هزینه شما تا 20% به صورت ماهیانه بشود و همچنین ادامه کار سیستم تهویه مطبوع با سطح خنک کنندگی پایین میتواند در نهایت به کمپرسور شما خسارت جبران ناپذیری وارد کند،گاز فریون 4 بار سنگین تر از هوا است و به همین خاطر در موقع نشت سریع به سطح زمین میرسد و به سرعت پراکنده میشود به خاطر نواسانات بالای آن.قانون های فدرال منع ساخته از اضافه کردن گاز فریون به سیستم های دارای نشتی چرا که اول باید نشتی سیستم به نفع لایه ازون برطرف شود و بعد مبرد به سیستم تزریق شود.

انواع گاز فریون تجاری عبارتند از

  • گاز فریون R134a تترافلئوراتان برای اتومبیل
  • گاز فریون R22 کلئورودی فلئورومتان برای تعویه مطبوع
  • گاز فریون R410A جایگزینی برای گاز 22 از زمانی که تولیدش در جهان به خاطر آسیب رسانی به اتمسفر قطع شد
  • مبرد یخچال فریزر و کولر اتومبیل R134 aگاز R134 a جایگزین گاز R12 شده است – فرمول مولکولی: CH2FCF3 – وزن مولکولی: 102/03گازR134 جذب رطوبت بیشتری نسبت به R12 دارد و هرگز نباید کمپرسور های R134 را برای تست کارایی در هوای محیط که رطوبت زیادی دارد بیش از 30 ثانیه روشن کرد ،زیرا رطوبت موجود در هوا جذب روغن کمپرسور می شود ودر سیکل برودت اخلال ایجاد میکند
  • گاز مبرد R290 یا پروپان:R290 نام مشترک پروپان با خلوص بالاست.این گاز برای استفاده در صنایع یخچال وکولر های گازی مناسب و جایگزین R22 است
  •  گاز مبرد R 404 AگازR 404 جایگزین R12 وR22 و 502R شده استگاز R404 از ترکیب سه گاز حاصل شده است گازهای R12 ، R22 ، R502لذا موقع شارژ حتما باید بصورت مایع شارژ شودروغن سازگار با آن برخلاف R22 که معدنی هست ،از جنس روغن مصنوعی یا پلی استر می باشدفشار برگشت و فشار رفت این گاز حدودا 20 درصد بیشتر از گاز R22 می باشد
  • گاز مبرد R 410 A:گازR 410 ازمخلوط دو گازR 32 و گاز R125 که هر کدام 50 % را شامل میشوند تشکیل شده استگاز R410 دارای فشار زیادی است،جایگزین خوبR22 شده استنکته مهم اینکه سیستمی که برای R22 طراحی شده است را نمی توان با R410 شارژ کرد،بدلیل ترکیبی بودن این گاز حتما باید بشکل مایع ، گاز شارژ شود تا ازاختلاف درصد ترکیبی گاز جلوگیری شود،نکته مهم: برای شارژ گازتکمیلی (بر خلاف گاز R407 ) نیاز نیست کل گاز تخلیه شود و دوبار شارژ گاز کامل شود ، بلکه باید فقط بصورت مایع شارژگاز تکمیلی شود
  •  گاز مبرد R 436:ترکیبات این گازپروپان 55٫9 درصد (R290 = C3H8) ، ایزوبوتان 44 درصد C4H10این گاز از هوا سنگین تر است. گازهای خانواده 400 حتما بایدمایع شارژ شوند، تادرصد جرمی آن بهم نخورد
  • گاز R 407 c:این گاز از ترکیب سه گاز تشکیل شده است ، HFC32 =% 23 ، HFC125=% 25 ،HFC134a=%52نکته مهم این گاز این هست که حتماباید مایع شارژ شود و اگر سیستمی که گاز مبرد R 407C دارد و گازآن کم شده است و نشتی داشته حتما تمام گازمانده خالی و دوباره سیستم شارژ شود .رنگ کپسول این گاز ” نارنجی سوخته ” است
  •  مبرد R401a:این گاز مبرد از ترکیب چند گازمبرد تشکیل شده است و در واقع جایگزین گاز مبرد R12 شده است .از مخلوط و درصد گاز های زیرتشکیل شده استR22 :% 53+R152a:% 13+ R124:% 34 – این گاز باید مایع شارژ شود و روغن سازگار با ان معدنی می باشد
برای انواع مصارف صنعتی و خانگی و تهویه مطبوع و کلیه صنایع تبریدی .از جمله گازهای گازهای رایج ریونیR22,R134a,R11,R141b,R504,R404می باشدکه در مخازن 13.5 الی 2 تنی قابل تامین می باشد در پروسه سرمایش مایع فریون با گرفتن گرما از محیط به گاز تبدیل و باعث سرمایش می شود. از دیگر مبرد های رایج می توان از آمونیاک,CO2, SO2,پروپان نام برد. آمونیاک R717 به مدت 130 سال به عنوان مبرد استفاده می شده است ولی مشکل خورندگی و سمی بودن رادارد.مبردها به غیر از تهویه مطبوع در صنایع دارو سازی,صنایع غذایی,خودروسازی و غیره کاربرد دارد.مبرد ایدال دارای مشخصات زیر می باشد:1- غیر خورنده بودن 2-غیر آتشزا بودن 3-غیر سمی بودن 4-دوست محیط زیست 5-نقطه جوش مناسب 6-حرارت تبخیر بالا 7-تراکم ایدال در حالت مایع 8-دما ی بحرانی نسبتا بالا9-چگالی بالا در حالت گازی

گازهای مبرد در شرکت آران گاز اصفهان

شرکت آران گاز اصفهان  توانایی تامین انواع گازهای سرکننده از جمله CFC Gas ,R22, R134A, R401A, R402A,R404A, R406A, R409A, , R141B, R142B, R152A, R125, R32 را دارد.